JOGA I AJURWEDA योग आयुर्वेद


Inne www: Centrum Sztuk Zdrowotnych | Tradycyjna Chińska Medycyna | Tai Chi Kung | Joga i  Ajurweda | Masaż stóp On Zon Su
Nagłowek z  katalogu głównego typu:
_naglowek.txt
Dziedziczony do końca, chyba, że bedzie dziedziczenie skasowane
Nagłowek z  katalogu głównego typu:
_naglowek1.txt
Dziedziczony do końca, chyba, że bedzie dziedziczenie skasowane
Nagłowek z  katalogu głównego typu:
_naglowek2.txt
Dziedziczony do końca, chyba, że bedzie dziedziczenie skasowane

Joga i  Ajurweda

Joga i  Ajurweda to dwie spokrewnione ze soba nauki, mające korzenie w  starożytnej indyjskiej tradycji wedyjskiej. Joga jest sposobem samorealizacji opartym na właściwym funkcjonowaniu ducha i  ciała. Ajurweda to nauka o  zachowaniu zdrowia i  harmonii psychicznej. W  przypadku choroby Ajurweda daje naturalne metody leczeniu ducha i  ciała. Obydwie metody w  procesie swojego rozwoju zawsze były używane razem. Dlatego wskazane jest, aby traktować jak jedną całość. Należy widzieć je w  kontekscie całej starożytnej kultury Indii. Dopiero po zrozumieniu tej kultury można Jogę i  Ajurwedę skutecznie zastosować na Zachodzie. Jest to jak z  tłumaczeniem książki: tłumacz musi biegle znać jezyk oryginału, aby przełożyć jej treść na swój rodzimy jezyk.


Joga i Ajurweda - Joga i Ajurweda dot.gif
Stopka z  katalogu głównego typu:
_stopka.txt
Dziedziczona do końca, chyba, że bedzie dziedziczenie skasowane
Stopka z  katalogu głównego typu:
_stopka1.txt
Dziedziczona do końca, chyba, że bedzie dziedziczenie skasowane
Stopka z  katalogu głównego typu:
_stopka2.txt
Dziedziczona do końca, chyba, że bedzie dziedziczenie skasowane


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 38.9 ms. Ostatnia aktualizacja: 2018-09-18 13:49